Đang đọc
Trang chủ > Tài liệu học tập

Giáo án môn học Thống kê xã hội

Giáo án môn học Thống kê xã hội- Giới thiệu về Môn học Thống kê xã hội: Thời gian môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 39 giờ; Thực hành: 18 giờ; Kiểm tra: 3 giờ) VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: - Vị trí môn học: Thống kê xã hội là

Giáo án môn Phát triển cộng đồng (Công tác xã hội)

Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian Môn học: Phát triển cộng đồng của Ngành Công tác xã hội - Hệ cao đẳng nghề: Mẫu giáo án các thầy cô tham khảo tại đây nhé: Giao an Mon Phat trien cong dong - Cong tac xa hoi Số TT Tên các

Giáo án Công tác xã hội với người khuyết tật

Giáo án Công tác xã hội với người khuyết tật Bài 1: Kiến thức chung về người tàn tật và khuyết tật - Giao an 01 Khái niệm, phân dạng tàn tật Nguyên nhân Hậu quả của tàn tật Những khó khăn của người khuyết tật trong hòa nhập cộng đồng Chăm sóc người khuyết tật

Các lớp địa chỉ IP (IP Address Classification)

Các lớp địa chỉ IP (IP Address Classification). Địa chỉ IP được chia thành 5 lớp sau: - Dải địa chỉ IP của các lớp địa chỉ mạng, gồm có 3 lớp A, B và C. + Lớp A : 0 → 127 + Lớp B : 128 → 191 + Lớp C : 192

Giao thức Protocol

Giao thức (protocol) - Tập hợp các quy tắc cho phép các thiết bị có thể giao tiếp, trao đổi thông tin với nhau. - Các giao thức mạng phổ biến : a. TCP/IP b. IPx/SPx c. Appletalk d. Netbios e. OSI

Cách tính COST OSPF (tính cost của giao thức OSPF)

Metric của OSPF và cách tính tổng cost quãng đường đi cho phép thiết lập đường đi tốt nhất Metric của OSPF là Cost = 10^8/bandwidth Cost của FastEthernet = 1 | Ethernet = 10 | Serial = 64 Kiểm tra Cost của R1: R1#show ip ospf interface FastEthernet0/0 is up, line protocol

Quảng bá giữa các giao thức RIP, OSPF, EIGRP

Quảng bá RIP <-> OSPF R1(config)#router ospf 123 (vào trong giao thức OSPF được chạy trên Router) R1(config-router)#redistribute rip metric 1 subnets (quảng bá giao thức RIP vào trong OSPF và khai báo cho RIP là OSPF sẽ có metric = 1) R1(config-router)#exit R1(config)#router rip (vào trong giao thức RIP được chạy trên Router) R1(config-router)#version

Top