Đang đọc
Trang chủ > Tài liệu học tập > Công tác xã hội > Giáo án môn Phát triển cộng đồng (Công tác xã hội)

Giáo án môn Phát triển cộng đồng (Công tác xã hội)

Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian Môn học: Phát triển cộng đồng của Ngành Công tác xã hội – Hệ cao đẳng nghề: Mẫu giáo án các thầy cô tham khảo tại đây nhé: Giao an Mon Phat trien cong dong – Cong tac xa hoi

Số TT Tên các bài trong mô đun Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
A Lý thuyết về phát triển cộng đồng 75 35 35 5
1 Những vấn đề cơ bản của phát triển cộng đồng 24 13 10 1
Khái niệm 1 1 0 0
Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của khoa học về phát triển cộng đồng 1 1 0 0
Đặc điểm phát triển cộng đồng tại Việt nam 2 1 1 0
Quan điểm, nguyên tắc hành động trong phát triển cộng đồng 3 2 1 0
Giới và phát triển trong phát triển cộng đồng 4 2 2 0
Tiến trình phát triển cộng đồng 8 4 4 0
Vai trò, phẩm chất của tác viên cộng đồng 5 2 2 1
2 Tổ chức các hình thức hoạt động trong phát triển cộng đồng 14 6 7 1
Khái niệm và tiến trình tổ chức cộng đồng 6 3 3 0
Tuyên truyền, vận động trong cộng đồng 4 2 2 0
Phát triển năng lực tự quản trong cộng đồng 4 1 2 1
3 Phương pháp đánh giá cộng đồng có sự tham gia (PRA) 17 8 7 2
Cơ sở, nguyên tắc của phương pháp 5 3 2 0
Một số phương pháp đánh giá 12 5 5 2
4 Dự án và quản lý dự án. 20 8 11 1
Những vấn đề chung về dự án và quản lý dự án: 4 2 2 0
Các bước/chu trình quản lý dự án 8 3 5 0
Phương pháp viết đề nghị dự án 8 3 4 1
B Thực hành Phát triển cộng đồng 135 15 115 5
1 Hướng dẫn quy trình và yêu cầu thực hành 10 10 0 0
2 Thực hành các kỹ năng 21 1 20 0
3 Tổ chức các hoạt động: 104 4 95 5
– Xâm nhập, tìm hiểu cộng đồng 11 1 10 0
– Phân tích điểm mạnh và những vấn đề cộng đồng quan tâm cần giải quyết. 7 0 7 0
– Tổ chức các cuộc họp dân để xác định vấn đề ưu tiên, huy động nguồn lực 11 1 10 0
– Lập một dự án nhỏ triển khai hỗ trợ cộng đồng. 8 0 8 0
– Xây dựng các nhóm nòng cốt 8 0 8 0
– Triển khai hoạt động hỗ trợ cộng đồng. 31 1 30 0
– Tổ chức tập huấn chuyên đề nâng cao nhận thức của người dân. 10 0 10 0
-Tổ chức báo cáo kết quả hoạt động phát triển cộng đồng trước cộng đồng 7 0 7 0
– Lượng giá kết quả hỗ trợ cộng đồng. 5 0 5 0
– Viết báo cáo 6 1 0 4
  Tổng cộng 210 50 150 10

Các dịch vụ của chúng tôi:

  • Thiết kế Website
  • SEO web, Quảng bá website
  • Thiết kế Logo, Brochure, Menu, Kỷ yếu, Tờ rơi, Cardvisit, Catalog…
  • Chăm sóc Facebook, Fanpage, Group Chuyên nghiệp, Hiệu Quả và Giá hợp lý!
  • Đi link
  • Cung cấp các giải pháp: auto post (tự động đăng bài viết) lên website, tự động đăng bài viết lên các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, …

Tham khảo các dòng sản phẩm:
Lan can đá, Mẫu Lan can đá lan can đá đẹp Cột đá Lan can da dep Lan can da Cột đá đẹp
Mộ đá tròn
Mộ đá tròn đẹp
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết: Vũ Ánh Dương – 0966 25 66 26 ; Email: duongva.vn@gmail.com

Website: http://nbpage.com

Trả lời

Top